Verdünner AF

Verdünner AF
Verdünner AF

Aromātiskos šķīdinātājus nesaturošs krāsu atšķaidītājs un šķīdinātājs darbarīku tīrīšanai (lakbenzīns).
Augstvērtīgs atšķaidītājs šķidrajai plastmasai (Kunststoff Flüssig), bezaromātiskajām emaljām, lakām, lazūrām un gruntīm.

Lietot šo produktu konsistences regulēšanai, kā arī darbarīku tīrīšanai.

Pielietošana un īpašības: Augstvērtīgs atšķaidītājs šķidrajai plastmasai (Kunststoff Flüssig), bezaromātiskajām emaljām, lakām, lazūrām un gruntīm. Paredzēts šo produktu konsistences regulēšanai, kā arī darbarīku tīrīšanai.

Ķīmiskais nosaukums: Ogļūdeņraži, C9-C10, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 2 % aromātiskie.

Iepakojums: 1 L

Uzglabāšana: Uzglabāt cieši aizvērtu. Uzglabāšanas laiks: neierobežots.

Categories: Speciālie līdzekļi