Beton- und Garagen-Siegel

albrecht-beton-und-garagensiegel_WEB2022
albrecht-beton-und-garagensiegel_WEB2022

1 komponentu grīdas pārklājums uz metakrila bāzes iekšdarbiem un ārdarbiem
Zīdaini matēts 1 komponenta akrila grīdas pārklājums uz šķīdinātāja bāzes ar lielisku seguma spēju minerālmateriālu pamatnēm iekštelpās un ārā, piemēram, betona un cementa segumiem. Piemērots arī parastas slodzes betona grīdu pārklāšanai privātās garāžās.

Patēriņš: apm. 125 – 170 ml/m² vienā kārtā. Patēriņš var atšķirties atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un lietošanas metodes.

Pielietošana: Minerālmateriālu pamatnēm iekštelpās un ārā, piemēram, betona un cementa segumiem. Piemērots arī parastas slodzes betona grīdu pārklāšanai privātās garāžās. Izturīgs pret neizlietotas motoreļļas, dīzeļdegvielas, ūdens un plastifikatoru migrāciju no automobiļu riepām. Var izmantot arī ārpus telpām no mitruma aizsargātās vietās, piemēram, segtos balkonos un nojumēs. Augsta nodilumizturība un izturība pret laikapstākļiem.

Produkta īpašības: 

  • Uz šķīdinātāja bāzes
  • Ļoti laba saķere
  • Augsta segtspēja
  • 1-komponenta
  • Ātra žūšana
  • Augsta nodilumizturība
  • Izturība pret laikapstākļiem
  • Viegla lietošana

Pamatnes: Pamatnēm jābūt sausām, tīrām, nestspējīgām, bez putekļiem, eļļām un taukiem, bez līmes, cementa paliekām un pēcapstrādes līdzekļiem. Ļaujiet jaunām cementa virsmām izžūt vismaz 5 nedēļas. Mitruma saturs betona un cementa segumiem nedrīkst pārsniegt 4 %. Pasargājiet pamatni no mitruma rašanās; nepietiekama grīdas virsmu hidroizolācija, kurām nav pagraba, var izraisīt plankumu veidošanos un lobīšanos.

Notīriet nesošās, netīrās virsmas, izmantojot ūdens vai tvaika strūklu. Mehāniski sagatavojiet virsmas, kas nav nestspējīgas – krītainas un stipri piesārņotas, piemēram, ar eļļām. Mazākām virsmām ir iespējama manuāla tīrīšana, bet lielām virsmām pamatni iepriekš apstrādājiet, piemēram, ar smilšu strūklu. Viegli noslīpējiet gludas virsmas un vecos pārklājumus, putekļus notīriet ar putekļusūcēju.

Piezīme: Betona un cementa seguma minimālajai stiprībai jābūt B 25 vai ZW 30 nelielām slodzēm un B 35 vai ZE 40 vidējām slodzēm.

Lietošanas metode: Uzklāšana ar otu vai rullīti.

Krāsošana:
Krāsošanai izmantot speciālas otas ar sintētiskiem vai jauktiem sariņiem.

Rullīša lietošana:
Uz gludas, sagatavotas pamatnes uzklājot ar rullīti, mēs iesakām izmantot krāsas rullīti ar 6 mm garu spalvu.

Pārklājuma uzbūve: Pienācīgi sagatavot pamatni. Skatīt nodaļu “Pamatnes un to sagatavošana”. Uzklāt 2 kārtas neatšķaidītā veidā.

Stipri uzsūcošas pamatnes gruntēt ar Super Nova Tiefgrund LF dziļumgrunti. To darot, pārliecināties, ka uz virsmas nav izveidojusies slēgta, spīdīga plēve.

Uzklāšanas temperatūra: Min. virsmas un gaisa temperatūra +10 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.

Lietošanas norādījumi: Pirms lietošanas labi samaisīt. Ievērot pietiekamu žūšanas laiku starp pārklājumiem. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā iekštelpās. Uz vienas plaknes virsmām izmantot tikai vienas partijas materiālu.

Atšķaidīšana: Produkts ir gatavs lietošanai. Lietot neatšķaidītu.

Žūšanas laiks: Ja gaisa temperatūra ir +20 °C un relatīvais mitrums 65%, virsma nožuvusi pēc aptuveni 1 stundas, var pārkrāsot pēc aptuveni 4 stundām. Transportlīdzekļus var novietot garāžā pēc aptuveni 7 dienu žāvēšanas. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.

Instrumentu tīrīšana: Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar nitro atšķaidītāju.

Spīduma pakāpe: zīdaini matēts

Saistviela: Akrila sveķi, reaktīvais šķīdinātājs

Sastāvdaļas saskaņā ar VdL: Akrila sveķi, reaktīvais šķīdinātājs, neorganiskie pigmenti, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, silikāti, alifātiskās vielas, aromātiskās vielas, plēves veidošanas palīgvielas, piedevas.

Krāsas toņi: Steingrau/akmens pelēks (RAL7030), Kieselgrau/oļu pelēks (RAL7032)

Blīvums: Apm. 1,25 g/cm³

Iepakojumi: 2,5 L / 5 L / 10 L

Vispārīgas norādes: Garāžu grīdām riepu saskares vietās jāizveido izmēģinājuma zona, lai pirms seguma uzklāšanas pārbaudītu saķeri.
Jāievēro šajā datu lapā minētā izstrādājuma tehniskos parametrus.

Uzglabāšana: Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Minimālais uzglabāšanas laiks 7 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Marķējums norādīts drošības datu lapā.

GOS robežvērtības: ES robežvērtība produktam (A/i kategorija): 500 g/l (2010). Šis produkts satur <500 g/l GOS.

Categories: Emaljas, Jaunumi