PU-Acryl Seidenmattlack

Supernova_PU_Acryl_Seidenmattlack_WEB2019
Supernova_PU_Acryl_Seidenmattlack_WEB2019

Zīdaini matēta akrila emalja
Ūdenī šķīstoša, ar poliuretānu pastiprināta akrila emalja. Veido nodilum-, gaismas un atmosfēras noturīgu pārklājumu ar stabilu spīdumu. Laba segtspēja.

Patēriņš: apm. 10m2/l jeb 100 ml/m2 uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

Piemērota bērnu rotaļlietu pārklāšanai.

Made_in_Germany_MeffertAG_Farbwerke_logo_WEB   Kindergeignet_2018_LV_WEB   BLAUER_ENGELWEB2018aplis

Pielietošanas sfēra: Koka, gruntēta metāla un minerālām, kā arī cietā PVC virsmām.

Pamatnes un to sagatavošana: Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Jaunu koka virsmu ārdarbos gruntēt ar impregnējošu grunti. Dzelzi un tēraudu gruntēt ar pretkorozijas grunti. Cinkotas virsmas tīrīt līdz pazūd zinkam raksturīgais raksts, ar ožamā spirta šķīdumu, kam pievienots mazgāšanas līdzeklis. Spīdīgas cietā PVC virsmas padarīt matētas. Uzsūcošas minerālās virsmas gruntēt ar Supernova Tiefgrund LF.

Uzklāšana: Pirms krāsošanas pamatīgi izmaisīt. Pirms krāsošanas uz lielākām plaknēm, nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem sajauciet vienā traukā.Uzklāt izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju. Iesakām izmantot speciālās akrilkrāsu otas un rullīšus. Krāsu drīkst atšķaidīt maksimāli ar 10% ūdens. Neuzklāt ja krāsas, gaisa un virsmas temperatūra ir zem +8о C.

Žūšanas laiks: Ja gaisa temperatūra ir +20 С un relatīvais mitrums 65%: Virspusēji sauss pēc apm. 1 st., pārkrāsojams pēc apm. 12 st. Augstāks gaisa mitrums un zemāka temperatūra būtiski var pagarināt žūšanas laiku.

Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.

Patēriņš: apm. 10m2/l jeb 100 ml/m2 uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

Tonēšana: Krāsa var tikt tonēta tonējamajās mašīnās vai savstarpēji sajaucot gatavos krāsu toņus.

Iepakojumi: 125 ml / 375 ml / 750 ml

Uzglabāšana: Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks: skatīt marķējumu uz vāka.

Darba drošība: Sargāt no bērniem. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ON. Var izraisīt alerģisku reakciju. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

GOS: ES robežvērtība šim produktam (kat. A/d): 130 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir maks. 1 g/l GOS.

Categories: Emaljas