Latexfarbe 5

SN_Latexfarbe5_10L_IML_WEB2019
SN_Latexfarbe5_10L_IML_WEB2019

Matēta, mitrumizturīga iekšdarbu krāsa.
Balta, matēta, mitrumizturīga, organiskos šķīdinātājus nesaturoša iekšdarbu krāsa ar ļoti ekonomisku patēriņu un labu virsmas segtspēju.

Pieļaujama virsmas mitrā tīrīšana (3. klase pēc EN 13 300).

Patēriņš: apm. 9 m2/l jeb 110 ml/m2 uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

German_Technology_Logo_shadow_WEB   SuperNova_MixLogo_CMYK_300dpi_WEB2017

Pielietošana un īpašības: Krāsa paredzēta augstvērtīgu sienu un griestu krāsojumu iegūšanai uz apmetuma, betona, ģipša un ģipškartona, struktūrtapetēm un putupolistirola plāksnēm u.c. piemērotām virsmām iekšdarbos. Veido sevišķi gludu krāsojumu, faktiski neveidojot struktūru.

Pamatnes: Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, porainas pamatnes gruntēt ar Supernova Tiefgrund LF.

Uzklāšana: Uzklāt izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju. Vispirms iesakām uzklāt gruntējošo kārtu ar krāsu, kas atšķaidīta ar maks. 10 % ūdens. Noslēdzošajā krāsojumā vēlams krāsu neatšķaidīt. Neiestrādāt temperatūrā, kas mazāka par +5 °C.

Žūšana: Ja gaisa temperatūra ir +20 °С un relatīvais mitrums 65 %, krāsa ir nožuvusi un pārkrāsojama pēc 4 – 6 stundām. Pilnībā sacietē pēc 3 dienām.

Instrumentu tīrīšana: pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

Tonēšana: Var tonēt ar pilntoņu krāsām Supernova Vollton- und Abtonfarbe, kā arī krāsu tonējamajās mašīnās

Spīduma pakāpe: matēta (5)

Krāsa: balta

Iepakojumi: 1L / 2.5L / 5L / 10L

Uzglabāšana: Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.

Darba drošība: Sargāt no bērniem. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ON. Var izraisīt alerģisku reakciju. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

GOS: ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a): 30 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir maks. 30 g/l gaistošo organisko savienojumu

Categories: Dispersijas krāsas iekšdarbiem, Jaunumi