Fassadenfarbe

Fassadenfarbe
Fassadenfarbe

Matēta fasādes krāsa minerālām virsmām
Veido laika apstākļu izturīgus pārklājumus uz apmetuma, betona, ķieģeļu mūra un šķiedru cementa plāksnēm. Ekonomisks patēriņš, laba adhēzija, ērta lietošanā, nedaudz piepilda pamatnes struktūru, ūdens tvaikus caurlaidīga. Piemērota arī noturīgiem krāsojumiem iekšdarbos.

Patēriņš: apm. 6 m2/l jeb 170 ml/m2 uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

German_Technology_Logo_shadow_WEB   SuperNova_MixLogo_CMYK_300dpi_WEB2017

Pielietošana un īpašības: Veido laika apstākļu izturīgus pārklājumus uz apmetuma, betona, ķieģeļu mūra un šķiedru cementa plāksnēm. Ekonomisks patēriņš, laba adhēzija, ērta lietošanā,  nedaudz piepilda pamatnes struktūru, ūdens tvaikus caurlaidīga. Piemērota arī noturīgiem krāsojumiem iekšdarbos.

Pamatnes: Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas pamatnes un krītainus apmetumus gruntēt ar Supernova Tiefgrund LF. Lai izvairītos no iespējamu plankumu veidošanās, atkarībā no laika apstākļiem, iesakām svaigiem minerālajiem pārklājumiem un virsmas labojumiem ļaut cietēt vismaz 30 dienas.

Uzklāšana: Uzklāt izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju. Vispirms iesakām uzklāt gruntējošo kārtu ar krāsu, kas atšķaidīta ar maks. 10% ūdens. Noslēdzošajā krāsojumā vēlams krāsu neatšķaidīt. Neiestrādāt temperatūrā, kas mazāka par +5оC.

Žūšana: +20оC un 65% relatīvajā mitrumā virspusēji nožuvusi un pārkrāsojama pēc 4-6 stundām. Paaugstināta mitruma apstākļos vēlams krāsoto virsmu pasargāt no spēcīga lietus līdz pilnīgai krāsas sacietēšanai, vismaz 3 dienas, citādi iespējama notecējumu veidošanās.

Instrumentu tīrīšana: pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

Tonēšana: Krāsa var tikt izmantota kā bāzes krāsa krāsu tonējamās mašīnās, kā arī tonēta ar universālajiem vai dispersijas pigmentiem Supernova Vollton- und Abtönfarbe.

Spīduma pakāpe: matēta.

Krāsa: balta

Iepakojumi: 1L / 2.5L / 5L / 10L

Uzglabāšana: Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.

Darba drošība: Sargāt no bērniem. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ON. Var izraisīt alerģisku reakciju. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

Categories: Dispersijas krāsas fasādēm