Eurolatex 7

SN_Eurolatex7_10L_IML_WEB2019
SN_Eurolatex7_10L_IML_WEB2019

Zīdaini matēta krāsa sienām un griestiem
Veido augstvērtīgus, mazgāšanas izturīgus sienu un griestu pārklājumus. Ļoti ekonomisks patēriņš, teicama segtspēja, bez smakas un kaitīgiem izgarojumiem, ūdens tvaikus caurlaidīga

Mazgāšanas noturība: 1. noturības klase pēc EN 13 300.

Patēriņš: apm. 1 x 10m2/l jeb 100 ml/m2 uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

German_Technology_Logo_shadow_WEB   SuperNova_MixLogo_CMYK_300dpi_WEB2017   Supernova_Premium_WEB2019

Īpašības: Veido augstvērtīgus, mazgāšanas izturīgus sienu un griestu pārklājumus. Ļoti ekonomisks patēriņš, teicama segtspēja, bez smakas un kaitīgiem izgarojumiem, ūdens tvaikus caurlaidīga, nepiepilda pamatnes struktūru. Izturīga pret sadzīves mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļiem. Pielietošanai vietās ar paaugstinātām ekspluatācijas prasībām, piem. kāpņu telpās, ofisos, skolās, bērnudārzos, slimnīcās, restorānos, utml. Paredzēta krāsošanai uz stiklašķiedras, papīra un cita veida struktūrtapetēm, apmetuma, betona un ģipškartona virsmām.

Pamatnēm jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, porainas pamatnes, krītainus apmetumus gruntēt ar dziļumgrunti Supernova Tiefgrund LF.

Uzklāšana: Uzklāt izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju. Vispirms iesakām uzklāt gruntējošo kārtu ar krāsu, kas atšķaidīta ar maks. 10% ūdens. Noslēdzošajā krāsojumā vēlams krāsu neatšķaidīt. Neiestrādāt temperatūrā, kas mazāka par +5°C.

Žūšana: Ja gaisa temperatūra ir +20°C un relatīvais mitrums 65%, krāsa ir nožuvusi un pārkrāsojama pēc 4 stundām. Pilnībā sacietē pēc 3 dienām.

Instrumentu tīrīšana: pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

Tonēšana: Krāsa izmantojama kā bāzes krāsa tonējamās mašīnās, kā arī tonējama ar universālajiem vai dispersijas pigmentiem Supernova Vollton- und Abtönfarbe.

Spīduma pakāpe: zīdaini matēta (7).

Krāsa: balta + mix (3. bāze spilgtiem toņiem)

Iepakojumi: 1L / 2.5L / 5L / 10L

Uzglabāšana: Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.

Darba drošība: Sargāt no bērniem. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ON. Var izraisīt alerģisku reakciju. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

GOS: ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a): 30 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir maks. 30 g/l gaistošo organisko savienojumu.

Categories: Dispersijas krāsas iekšdarbiem, Jaunumi